Проект на Работа

 element     В повечето случаи пред безработните хора със специални потребности стоят редица проблеми, които пречат за тяхната професионална реализация – липсата на трудов стаж, практически опит, професионални умения, не познаване на новите възможности за професионална реализация и изисквания спрямо различните професии, продиктувани от новите условия в страната, демотивирани са, дискриминацията на пазара на труда. В тази връзка се явява необходимостта от придобиване на конкретни знания и умения за усвояване на конкретна професия и ключови компетенции.

    Чрез реализацията на проекта, целим да предоставим на бeнефициентите необходимата информация и консултации при започване на работа, необходимите познания и култура, създаването на контакти, плавно адаптиране, елиминирането на липсата на традиция при реализацията на пазара на труда.

Виж повече