Обучение по предприемачество

 

 

 

 

Целева група: безработни лица – регистрирани и не регистрирани в ДБТ, заети лица, лица с желание и мотивация да развиват самостоятелна стопанска дейност, не притежаващи фирми

Хорариум 120 уч часа

Начало: 12 ноември  2018 г, София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 12,      17 ноември 2018 г, град  Елин Пелин

Включени модули:

  • Вие като предприемач; форми на търговска дейност;
  • Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план;
  • Финансово планиране;
  • Законова и нормативна уредба на малкия бизнес;
  • Управление на човешките ресурси в малка фирма;
  • Стартиране на бизнеса и развитието на фирмата във времето.

След обучението имате възможност да получите консултации за разработване на бизнес план .

За повече информация и заявяване на участие – 0886 984620, info@npo-hermes.com

                                                               Очакваме Ви!                                                        Местата са ограничени

 

Заяви участие