„Адаптация на пазара на труда”

Тренинг – семинар

Програмата е ориентирана към всички, които изпитват затруднения в търсенето и намирането на работа.

      Целта е да се създаде устойчив механизъм , насочен към реалните потребности на пазара на труда.

      Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Съставяне на адекватна професионална автобиография
• Насоки за представяне на интервю за работа
• Канали за търсене на работа.

Заяви участие