„Повишаване на самооценката”

Тренинг – семинар

       Програмата е ориентирана към всички, които имат нужда от личностно развитие и себеопознаване.

Целта е да се запознаем с чувството за собствено достойнство, да се научим да се доверяваме на инстинктите си, да успеем да прием себе си.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Запознаване с ролите на „водещ и подчинен”
• Методи за себеопознание – „Кой съм аз”
• Оценяване на личните успехи
• Преодоляване на страхове свързани със лична самоизява, авторитети и съмнения
• Умения за поднасяне и приемане на градивна критика.

 

Заяви участие