„Стратегии за справяне с конфликти”

Тренинг – семинар

       Програмата е ориентирана към всички, които в процес на общуване в професионален и личен план попадат в различни конфликтни ситуации и изпитват затруднение при вземането на адекватно решение, за справяне със ситуацията.

Целта е повишаване на уменията за изграждане на стратегии за гнева и агресията в процес на общуване. Избягване на стресови и конфликтни ситуации по време на професионални и междуличностни взаимоотношения.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Управление на конфликти
• Видове конфликти
• Възможни решения при възникнали конфликти
• Умение да се поставиш на мястото на другия /емпатия/
• Гневът като средство за манипулация.

Заяви участие