„Управление на времето”

Тренинг – семинар

      Програмата е ориентирана към всички, които изпитват затруднения в планирането на работния ден и изпълняването на поставените задачи. Всички,които искат да открият баланс в съчатаването на личното свободно и професионалното работно време.

Целта е да се повиши капацитета на участниците да управляват личното и екипно време. Да се развият практически умения за ползване на инструменти за управление на времето и да се разширят знанията в сферата на управление на свободното и професионалното работно време.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Умение да бъдем точни
• Закъснението като оправдание за несвършена работа
• Как да се планират дейностите и задачите във времето
• Умението да казваме „НЕ”.

Заяви участие