Обучение по предприемачество

        Целева група: безработни лица – регистрирани и не регистрирани в ДБТ, заети лица, лица с желание и мотивация да развиват самостоятелна стопанска дейност, не притежаващи фирми Хорариум 120 уч часа Начало: 12 ноември  2018 г, София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 12,      17 ноември 2018 г, град  Елин Пелин […]

„Адаптация на пазара на труда”

Тренинг – семинар Програмата е ориентирана към всички, които изпитват затруднения в търсенето и намирането на работа.       Целта е да се създаде устойчив механизъм , насочен към реалните потребности на пазара на труда.       Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към: • Съставяне на адекватна професионална автобиография • Насоки за представяне на […]

„Стратегии за справяне с конфликти”

Тренинг – семинар        Програмата е ориентирана към всички, които в процес на общуване в професионален и личен план попадат в различни конфликтни ситуации и изпитват затруднение при вземането на адекватно решение, за справяне със ситуацията. Целта е повишаване на уменията за изграждане на стратегии за гнева и агресията в процес на общуване. Избягване на […]

„Управление на времето”

Тренинг – семинар       Програмата е ориентирана към всички, които изпитват затруднения в планирането на работния ден и изпълняването на поставените задачи. Всички,които искат да открият баланс в съчатаването на личното свободно и професионалното работно време. Целта е да се повиши капацитета на участниците да управляват личното и екипно време. Да се развият практически умения […]

„Повишаване на самооценката”

Тренинг – семинар        Програмата е ориентирана към всички, които имат нужда от личностно развитие и себеопознаване. Целта е да се запознаем с чувството за собствено достойнство, да се научим да се доверяваме на инстинктите си, да успеем да прием себе си. Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към: • Запознаване с […]