Проект:  BG05M90P001-1.023 – 0064 – C01 – „Устойчива интеграция, чрез подкрепа на предприемачеството“

image2569f3a8714f15ce0398df322_image_soc-fond

 

Общата цел на проекта е да насърчи предприемачеството и като краен резултат да осигури разкриването на нови работни места чрез самонаемане.

Конкретната цел е свързана с изграждането на практически знания, умения и навици специфични за предприемачеството.

Специфичните цели, които си поставя проекта , чрез реализация на дейностите са минимум 100 лица – безработни и неактивни участници, които желаят да започнат самостоятелна стопанска дейност да:

 • ги подготви за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
 • предостави комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевата група в разработката и преценката на предприемаческите им идеи;
 • придобиване на необходимите за управлението и развитието на бизнеса знания и умения;
 • предостави подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници за финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

прочети повече

Проект на Работа

 elementВ повечето случаи пред безработните хора със специални потребности стоят редица проблеми, които пречат за тяхната професионална реализация – липсата на трудов стаж, практически опит, професионални умения, не познаване на новите възможности за професионална реализация и изисквания спрямо различните професии, продиктувани от новите условия в страната, демотивирани са, дискриминацията на пазара на труда. В тази връзка се явява необходимостта от придобиване на конкретни знания и умения за усвояване на конкретна професия и ключови компетенции.

Чрез реализацията на проекта, целим да предоставим на бeнефициентите необходимата информация и консултации при започване на работа, необходимите познания и култура, създаването на контакти, плавно адаптиране, елиминирането на липсата на традиция при реализацията на пазара на труда.

прочети повече

Новини

 • Покана за общо събрание01/02/2024 - 4:03 pm

                                                                                                                […]

 • Покана за Общо събрание05/19/2023 - 3:26 pm

                                                                                                                […]

 • Обучение по предприемачество10/20/2018 - 10:58 am

          Целева група: безработни лица – регистрирани и не регистрирани в ДБТ, заети лица, лица с желание и мотивация да развиват самостоятелна стопанска дейност, не притежаващи фирми Хорариум 120 уч часа Начало: 12 ноември  2018 г, София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 12,      17 ноември 2018 г, град  Елин Пелин […]

 • „Адаптация на пазара на труда”11/12/2015 - 5:25 pm

  Тренинг – семинар Програмата е ориентирана към всички, които изпитват затруднения в търсенето и намирането на работа.       Целта е да се създаде устойчив механизъм , насочен към реалните потребности на пазара на труда.       Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към: • Съставяне на адекватна професионална автобиография • Насоки за представяне на […]