Проект на Работа

 element      В повечето случаи пред безработните хора със специални потребности стоят редица проблеми, които пречат за тяхната професионална реализация – липсата на трудов стаж, практически опит, професионални умения, не познаване на новите възможности за професионална реализация и изисквания спрямо различните професии, продиктувани от новите условия в страната, демотивирани са, дискриминацията на пазара на труда. В тази връзка се явява необходимостта от придобиване на конкретни знания и умения за усвояване на конкретна професия и ключови компетенции.

    Чрез реализацията на проекта, целим да предоставим на бeнефициентите необходимата информация и консултации при започване на работа, необходимите познания и култура, създаването на контакти, плавно адаптиране, елиминирането на липсата на традиция при реализацията на пазара на труда.

         Целта на проекта е да предостави на хора със специални потребности, трайно безработни, ощетени по редица показатели като изолираност, ограничен достъп до пазара на основни услуги, ниска заетост, подкрепа и интегриране в работна среда, да създаде равнопоставеност, по – добра професионална реализация и развитие чрез:

• провеждане на обучения за придобиване на ключови компетенции,
• обучения за придобиване на професионална квалификация,
• предоставяне на комплекс от услуги по адаптиране и приобщаване ,
• придобиване и разширяване на знания и умения в областта на притежаваната  квалификация,
• подпомагането им в трайната реализацията на пазара на труда;

         Целевата група – безработни хора със специални потребности, без трудов опит и стаж,  живеещи на територията на град София, с придобита квалификация или без квалификация със завършено средно образование.

Основни дейности:

• атестиране на включените в проекта лица за установяване на притежаваната от тях квалификация,
• атестиране за установяване на притежавани от тях ключови компетенции,
• провеждане на семинарни обучения за придобиване на ключови компетенции,
• провеждане на обучение за придобиване на квалификация,
• провеждане на мероприятия с цел създаване на контакти на лица със специални потребности с потенциални работодатели.

        Участието Ви в  проекта ще съкрати периода на адаптация към работната среда и навлизане в професията, което ще окаже въздействие при изграждането на позитивно отношение към трудовия процес.

Забележка: включването на бенефициенти в проекта е след проведени тестове.

Новини

 • Покана за общо събрание01/02/2024 - 4:03 pm

                                                                                                                […]

 • Покана за Общо събрание05/19/2023 - 3:26 pm

                                                                                                                […]

 • Обучение по предприемачество10/20/2018 - 10:58 am

          Целева група: безработни лица – регистрирани и не регистрирани в ДБТ, заети лица, лица с желание и мотивация да развиват самостоятелна стопанска дейност, не притежаващи фирми Хорариум 120 уч часа Начало: 12 ноември  2018 г, София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 12,      17 ноември 2018 г, град  Елин Пелин […]

 • „Адаптация на пазара на труда”11/12/2015 - 5:25 pm

  Тренинг – семинар Програмата е ориентирана към всички, които изпитват затруднения в търсенето и намирането на работа.       Целта е да се създаде устойчив механизъм , насочен към реалните потребности на пазара на труда.       Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към: • Съставяне на адекватна професионална автобиография • Насоки за представяне на […]